Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Verksamhet med hållbart fokus

  • Vi är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001
  • Uthyrningsfordon med högsta miljöklass
  • Miljömedveten och miljöutbildad personal
  • Miljöklassade drivmedel och kemikalier
  • Med eget miljögodkänt reningsverk som recirkulerar tvättvattnet

Allt vi gör, gör vi i sann hållbarhetsanda

Exellent innebär att vi har förpliktigat oss att överträffa våra kunders högt ställda förväntningar. Det gör vi genom att tillhandahålla reparations-, uthyrnings- och tvättjänster i en klass för sig. Med en hög grad av miljömedvetenhet samt en välmående och positiv personal sätter vi alltid hög kvalitet och nöjda kunder i centrum. Vi slår oss inte till ro förrän denna målsättning är uppfylld. 

Vi gör vad vi kan för att belasta miljön så lite som möjligt. I praktiken innebär det bland annat att vi väljer fordon, maskiner, drivmedel, kemikalier och andra produkter som är miljömärkta eller av senaste miljöklass.

Våra certifikat

Ackrediterade verkstäder

Våra verkstäder i Helsingborg och Staffanstorp är ackrediterade av Swedac för kontroll av egna reparationer. Detta innebär att vi kan släcka 2:or från besiktning efter reparation av tunga fordon och släp. Vi utför reparationer och behörig kontrollant intygar direkt till Transportstyrelsen att bristen är åtgärdad.

I linje med vårt hållbarhetstänk är vi kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Ledningssystemet omfattar fordonsreparationer, tvätthall, uthyrning av renhållningsfordon och spolbilar.

Ladda ned certifikatet här Verksamhetspolicy

 

Kontakta oss


Telefon växel: 010 - 788 15 00
E-post: info@exellentsyd.se


Öppettider verkstad
Måndag-torsdag 07:00-01:00, fredag 07:00-16:00.
Övriga tider enligt överenskommelse.


Öppettider tvätt
Måndag-fredag: 07:00-17:00


Öppettider uthyrning
Måndag-fredag: 07:00 - 16:30